okres okołowycieleniowy
BYDŁO > OKRES OKOŁOWYCIELENIOWY

start up drink

Drink wzmacniający
po wycieleniu

calcishot

Preparat wapniowy przeciw gorączce mlecznej

calcishot premium

Kompleks związków wapnia przeciw gorączce mlecznej

fosfoshot

Preparat uzupełniający niedobory
fosforu
FOSFO ACTIVE
Preparat uzupełniający
niedobory fosforu
CALCI ACTIVE
Kompleks związków wapnia
przeciw gorączce mlecznej

Masz pytania? Infolinia: +48 887 070 788